top of page

Preventie en integriteitsbeleid.

Algemeen

Stichting Lucas Hoeve is van mening dat wanneer er activiteiten aan kwetsbare jongeren aangeboden worden, wij ook de zorg hebben voor het creëren van een veilige omgeving. Stichting Lucas Hoeve wil de (vrijwillige) medewerkers en bezoekers een veilige omgeving aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.

Preventie- en integriteitsbeleid

Stichting Lucas Hoeve maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor alle (vrijwillige) medewerkers. Hier vallen de volgende punten onder:

  1. Gedragscode

  2. Vertrouwenspersoon

  3. Meldprotocol

  4. Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Gedragscode

Een gedragscode is een document waarin de richtlijnen staan beschreven voor de omgang tussen (vrijwillige) medewerkers en kwetsbare mensen, zoals de jong volwassenen die op de Lucas Hoeve komen wonen. Stichting Lucas Hoeve maakt gebruik van een afgeleide van de modelgedragscode ‘In veilige handen’ die door Vereniging NOV is opgesteld.

Bekijk hier de gedragscode.

Als een (vrijwillige) medewerker wordt aangesteld zal deze gedragscode worden ondertekend. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.

Vertrouwenspersonen

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, medewerkers, ouders of deelnemers terecht met vragen of twijfels. Binnen Stichting Lucas Hoeve hebben wij ervoor gekozen om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Kim van Hal : Kim_van_hal@msn.com

 

Meldprotocol

Stichting Lucas Hoeve heeft vaste afspraken gemaakt over het melden van seksueel ongewenst gedrag. Hieraan dient iedereen zich te houden. Bekijk hier het meldprotocol.

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Om vrijwilliger te worden bij Stichting Lucas Hoeve wordt er altijd voorafgaand een intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat om met een kwetsbare doelgroep te werken. Ook zal in dit gesprek duidelijk besproken worden wat wel en niet kan binnen de organisatie. Bij een positieve uitkomst van het intakegesprek dient de kandidaat de gedragscode te lezen en te ondertekenen. Ook dient de kandidaat een VOG te overhandigen indien de kandidaat 18 jaar of ouder is en met kwetsbare mensen gaat werken. Na het positief afsluiten van bovengenoemde punten mag Stichting Lucas Hoeve een nieuwe vrijwilliger verwelkomen.

 

Voor het opstellen van het preventie- en integriteitsbeleid voor Stichting Lucas Hoeve is gebruik gemaakt van de website ‘In veilige handen’ wat opgesteld is door Vereniging NVO.

bottom of page