top of page

Voortgang

Zomer 2017

Het idee van de Lucas Hoeve is ontstaan het begin van de zoektocht naar een geschikte boerderij.

Juni 2018 

Na het bekijken van heel wat boerderijen eindelijk onze droomplek gevonden.

Juli 2018

Voorlopig Koopcontract getekend.

Indienen principeverzoek gemeente mbt het aanpassen van het bestemmingsplan ten behoeve van het woonzorg initiatief.

Februari 2019

Juni 2019

Aankoop Oude Baan 11

Februari 2020

Gemeente neemt een positief principe besluit.

Februari 2021

Gemeente neemt een besluit m.b.t. welke bestemming het pand moet worden.

Maart 2021

Grondonderzoek en omgevingsdialoog t.b.v. bestemmingsplan wijziging.

Maart 2021

Na het aanvragen van diverse offertes een aannemer uitgekozen die de verbouwing van de schuur op zich zal nemen.

April 2021

Oprichting van de Stichting Lucas Hoeve.

Juli 2021

September 2021

Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan voor 6 weken.

Helaas hebben we moeten kiezen voor een andere aannemer omdat de vorige zich niet hielt aan de afspraken

September 2021

Helaas een zienswijze door een buurtgenoot. Deze proberen te ondervangen met een verklaring, maar helaas zorgt dit wel voor de nodige vertraging

4 November 2021

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, bestemming is nu officieel wonen  met (zorgwonen)  nog 6 weken ligt het definitieve bestemmingsplan nog ter inzage en dan is het onheroepelijk

9 November 2021

29 November 2021

Aanemer HFS-FF uit Riel heeft de aanvraag  voor de bouwvergunning voorbereid en ingediend, 8 weken geduld.

Het bestemmingsplan wordt na een kleine vertraging voor de laatste keer 6 weken ter inzage gelegd om daarna onherroepelijk te zijn. 

5 Januari 2022

Na de nodige aanpassingen is de bouwvergunning goedgekeurd, wachten op het bestemmingsplan....

12 Januari 2022

De schuur zoals hij nu is! 

Er zijn geen bezwaren binnengekomen bij de provincie ,. echter nog even geduld want er zou wat verlaat met de post kunnen komen....

21 Januari 2022

Ook geen verlate reacties in de post het bestemmingsplan is dus definitief, ook de bouwvergunning is goedgekeurd.

21 Januari 2022

Na koppeling wapening is de betonvloer nu ook gestort

bottom of page