top of page

Klachtenregeling

Heb je een klacht?
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de Lucas Hoeve. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de Lucas Hoeve.

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

 • Bespreek de klacht met de medewerker op een rustig tijdstip;

 • Maak met de medewerker een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee;

 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de Lucas Hoeve (Kim van Hal);

 • Doe een melding bij  (www.klachtenportaalzorg.nl)
  Vermeld in de melding:
  jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
  naam, adres en telefoonnummer van de Lucas Hoeve de persoon over wie je een klacht indient;
  een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  de reden waarom je hier een klacht over hebt; een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de Lucas Hoeve langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan het personeel van de Lucas Hoeve. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de Lucas Hoeve en jij zouden kunnen verbeteren.

Wil je meer informatie?
 

klachtenportaal zorg.jpg
bottom of page