Methode:

Bij de begeleiding maken we onder andere gebruik van de "geef me de vijf " methode ontwikkeld door Collete de Bruin.

Belangrijk daarbij is duidelijkheid te scheppen door het beantwoorden en inzichtelijk maken van onderstaande vragen:

WAT: is mijn taak

HOE: voer ik hem uit

WANNEER: moet ik het doen

WAAR: vindt het plaats

WIE: is er bij betrokken