top of page

Visie /Missie

Wij vinden het als zorgondernemers belangrijk om (jong) volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) een veilige omgeving aan te bieden waarbij structuur, rust en de nabijheid van vast aanspreek punt een belangrijke rol spelen.  Een plek waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

De Lucas Hoeve wil elke cliënt een thuis geven waarin alles gericht is op de zorg en begeleiding van de bewoner. Hierdoor ontstaat er voor hen balans in de hectiek van alle dag. Mensen met autisme ervaren ‘ons normale’ leven vaak als behoorlijk complex. Door deze bewoners een plek te geven waar hij of zij een thuisgevoel kan ontwikkelen en kan ervaren, creëert de Lucas Hoeve een plaats waar men zichzelf wil en kan zijn. Volgens de visie van de Lucas Hoeve draagt dit voor de bewoners in grote mate bij aan de mogelijkheid om tot een optimale ontwikkeling te komen of om in ieder geval te handhaven van datgene wat zij tot dan toe hebben opgebouwd

Onze visie is gericht op het vermogen van de cliënten. Door deze visie kan iedere cliënt gewoon zichzelf zijn en zich maximaal ontplooien tot wat in zijn eigen vermogen ligt. Vanuit een respectvolle bejegening ondersteunen en begeleiden de medewerkers van de Lucas Hoeve mensen bij het vinden van hun weg in de samenleving. De Lucas Hoeve kijkt specifiek naar de mogelijkheden van de cliënt en pakt de gesignaleerde hulpvraag aan met het opstellen van begeleidingsplannen. Ben jezelf en blijf jezelf met begeleiding en ondersteuning in je dagelijkse routine door betrokken mensen in de zorg.

Methode:

Bij de begeleiding maken we onder andere gebruik van de "geef me de vijf " methode ontwikkeld door Collete de Bruin.

Belangrijk daarbij is duidelijkheid te scheppen door het beantwoorden en inzichtelijk maken van onderstaande vragen:

WAT: is mijn taak

HOE: voer ik hem uit

WANNEER: moet ik het doen

WAAR: vindt het plaats

WIE: is er bij betrokken

bottom of page