top of page

Bewonersprofiel

 • Instroomleeftijd van de bewoner ligt tussen de 18 en ca. 25 jaar.

 • Bewoner heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum of aanverwante stoornis.

 • Bewoner heeft aantoonbaar een IQ +70

 • Bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen.

 • Bewoner kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat     moet zijn de eigen privacy te bewaken,   verantwoordelijkheid te dragen voor eigen       veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, etc.) en veiligheid van de groep.

 • Bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en    eenvoudige                   huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig

 • Bewoner heeft een baan, dagbesteding buitenshuis of een proces in gang gezet ter         verkrijging van een dagbesteding.

 • Bewoner heeft een eigen inkomen, van welke aard dan ook, dat hem/haar in staat         stelt de woonlasten zelf te dragen en in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.

 • Bewoner staat open voor begeleiding. De begeleiding is gericht op ontwikkeling van       de bewoner naar maximaal haalbare zelfstandigheid. De doelen worden vastgesteld in het individuele begeleidingsplan.

 • Bewoner krijgt zowel individueel als groepsgewijs begeleiding, afgestemd op de             individuele behoefte van de bewoner.

 • Bewoner woont niet samen.

 • Bewoner is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige zorgindicatie            (aanvraag kan ondersteund worden)

 • Bewoner vertoont geen gedrag dat het voortbestaan van het project in gevaar               brengt.          

 • Gezien de Lucas Hoeve een rookvrije ruimte is gaat de voorkeur uit naar niet rokers.

Contra indicaties:

Wanneer er naast ASS sprake is van een bijkomende stoornis, zoals hieronder beschreven, moet deze stabiel zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing bij de Lucas Hoeve. Deze stabiliteit moet vastgesteld worden door een ter zake kundige psychiater en/of GZ psycholoog. Daarnaast zal er altijd overleg plaatsvinden of de Lucas Hoeve de juiste woonvorm voor de kandidaat is.

Er is sprake van een contra indicaties, indien er sprake is van:

 • Een bijkomende stoornis en/of lichamelijke beperking die de begeleiding                        en overig functioneren in de weg staat.

 • Actief middelengebruik

 • Ernstig fysiek- en/of verbaal agressief gedrag, die de begeleiding en                              overig sociaal functioneren in de weg staat.

 • Ernstig storende tics.

 • Structurele financiële problemen.

             

Ons Zorgaanbod /Tarieven

bottom of page